ÜLKEMİZDE KADIN KOOPERATİFLERİNİN GELİŞMİNE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR VE GELECEĞE YÖNELİK ÇIKARIMLAR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Yapılan Çalışmalar “Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı ”

Kadın Kooperatifleri ile ilgili olarak, “Kadınlarımızın girişimcilik kabiliyetlerinin artırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer almalarının sağlanması için kooperatifler çatısı altında örgütlenmeleri yönünde çalışmalarda bulunulması” tedbirine yer verilmiştir. Bu tedbirle ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na sorumlu kuruluş olarak yer verilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, AB Bakanlığı, KOSGEB, İŞKUR ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ise işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlar arasında sayılmıştır. Tedbirle; başka bir işte çalışma olanağı olmayan kadınlarımızın kooperatifler çatısı altında örgütlenmeleri teşvik edilerek, çalışma, üretme ve pazarlama imkanlarının artırılması, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda çalışmalar yapılması öngörülmektedir.

Ayrıca yine Strateji Belgesinde «üretimi artırmak amacıyla verilen kamusal desteklerin kooperatifçiliği özendirmeye yönelik uygulanması» tedbirine yer verilmiştir. Bu kapsamda kooperatiflerin üretim ve istihdamı artırıcı projelerine kamusal desteklerin verilmesi planlanmaktadır.

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı Etüt Projesi
(KOOP – DES)

640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki KHK’ye kooperatiflerin desteklenmesine ilişkin hüküm konulmuştur.

  • Programın hazırlık çalışmalarını yürütmek için bütçeden finansman imkanı sağlanmıştır.
  • Bu konuda kapsamlı bir saha analizi çalışmasına ve gerekli mevzuatın hazırlanmasına başlanılmıştır. • Saha analizine yönelik olarak, ilk önce kooperatiflerin ihtiyaçlarına ilişkin bir anket çalışması yapılmıştır. Bakanlığımıza ulaşan anketlere göre kadın kooperatiflerinin;

Çalışmak için atölye inşaası,

  • Bu atölyelere dikiş makinaları, nakış makinaları, dokuma tezgahları, boya baskı makinaları, yöresel yemek ve gıda üretimi için gerekli olan soğutucu, fırın, mikser vb. teçhizat alımı,
  • Dış mekan ve süs bitkileri üretmek için sera yapımı,
  • 3-12 yaş çocuklar için eğitim merkezleri yapımı,
  • Özürlü eğitim merkezi inşaası ve donatılması,
  • Kadınlara eğitim vermek amacıyla çeşitli iş makinalarının alımı,

Konularındaki yatırım projelerine destek bekledikleri anlaşılmıştır.

Kaynak: Kooperatifçilik ve Kadın Kooperatifleri Aralık 2012