KADIN KOOPERATİFLERİ

KADIN KOOPERATİFLERİ

Türkiye’de kadın kooperatifleri ilk olarak 1999 yılında kuruldu. O zamandan bu yana, kadınlar tarafından, kendi işletmelerini kurabilmeleri için birbirlerini yetkinleştirmek amacıyla, çoğu 25’ten az üyeye sahip küçük kooperatifler kuruldu. Bugün bu kooperatifler artık gerçek anlamda frak yaratıyorlar. Bu video portre dizisi, kadın kooperatiflerinin yerel toplumda yarattığı olumlu etkileri ön plana çıkarmaktadır.

Türkiye’de kadınların kooperatif kurmalarının  temel sebepleri arasında; istihdam sağlamak, sosyal anlamda  yetkinleşmek ve karşı karşıya oldukları zorluklar için ortak çözümler bulmak yer almaktadır.

Türkiye’de kurulan onlarca kadın kooperatifi arasında okul öncesi eğitim ilk sırada yer almaktadır. Kadınlar arasında işgücüne katılma oranının düşük olmasına etki eden iki önemli faktör, uygun maliyetli çocuk bakım hizmetlerinin eksikliği  ve iş mentörlüğü fırsatlarının olmamasıdır.