Bala’da kadınlar iş sahibi oluyor, karbon ayak izi düşüyor, döngüsel ekonomi başlıyor, çevre korunuyor.

Bala Kaymakamlığı, Bala Belediye Başkanlığı ve Bala Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün işbirliği ile yürütülen “Yeşil Ekonomi Yolunda Bala’lı Kadınlar Çalışıyor, Türkiye Kazanıyor Projesi” Ankara kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

 Bala’ya sürdürülebilir bir tekstil ve butik bir yün atölyesi kazandıracak olan proje ile Bala’da sürdürülebilir kadın istihdamı sağlanacak, kadınların birlikte iş yapma kültürü tetiklenerek ekonomik hayatta yer almaları için cesaretlendirilecektir. Proje kapsamında kurulacak atölyelerin enerjisi güneş enerjisinden sağlanarak kadınlar için sürdürülebilir bir iş modeli oluşturulacaktır.

Proje yörede 35 kadına istihdam sağlamanın yanı sıra hane halkının gelir düzeyinin artmasına katkıda bulunacaktır. Biçki, dikiş, tekstil tasarımı, iplik yapma, kök boyama bilgi ve becerilerini geliştirilmesinin yanı sıra kendi işlerini kurmak isteyen kadınlara Kosgeb desteklerinden faydalanmaları için Girişimcilik kursu imkanı sağlanacaktır., 

Ayrıca yıllardır yakılarak heba edilen yöredeki yaklaşık 17.000 koyunun yünü ekonomiye kazandırılacak, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel kök boyama sanatı yaş almış hanımlardan öğrenilerek yaşatılacaktır. Böylece yaş alan hanımları da proje kapsamında değerli kılmak, yaşama bağlamak, yöreye ait bir marka oluşturmak da projenin amaçları arasındadır.

Proje kırsal kesimde sürdürülebilir bir iş modeli yaratırken iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden olan sera gazlarının azaltılmasına da katkı sağlayacaktır.  Toplamda 50 kW’lık çatı PV sistemine sahip olacak atölyelerde elektriğin güneş enerjisinden sağlanması nedeniyle her  yıl yaklaşık 50 ton karbondioksit tasarrufu sağlanacaktır. Karbondioksit iklim değişikliğine neden olan en önemli sera gazıdır.

Bütün bunların yanı sıra proje ile Ankara’da kurulu olan ve sahipleri Bala’lı olan tekstil firmaların mevsim sonu kumaşları değerlendirilerek yörede ve Ankara’da döngüsel ekonomi yaratılacaktır.