TÜRKIYE’DE KADIN KOOPERATIFLERI’NIN MEVCUT DURUMU

Kadınların Türkiye’de ekonomiye katılım oranı geçmişten bugüne oldukça düşük olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, kadınların 2015’te işgücüne katılım oranı yalnızca %31,5’tir.

Devamını oku...
KADIN KOOPERATİFLERİ

Türkiye’de kadınların kooperatif kurmalarının  temel sebepleri arasında; istihdam sağlamak, sosyal anlamda  yetkinleşmek ve karşı karşıya oldukları zorluklar için ortak çözümler bulmak yer almaktadır.

Devamını oku...
DÜNYADA KOOPERATİFÇİLİK

Kooperatifçiliğin dünyada bir ekonomik organizasyon biçimi olarak ortaya çıkışı, 19. yüzyılın ortalarını bulmuştur.

Devamını oku...
ÜLKEMİZDE KADIN KOOPERATİFLERİNİN GELİŞMİNE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR VE GELECEĞE YÖNELİK ÇIKARIMLAR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Yapılan Çalışmalar “Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı “

Devamını oku...
Kooperatif Nedir?

“Ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları ve istekleri, müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir yapıdır”

Devamını oku...
Kadın Kooperatifleri Covid-19 İle Nasıl Mücadele Ediyor?

Pandemi süreci kooperatifleri nasıl etkiledi? Özellikle kadın kooperatiflerinin pandemiden etkilenme süreci ve başa çıkma yöntemleri neler oldu?

Devamını oku...